Livsstilsendring

Mental (styrke)trening

HVA?

Definisjon på mental trening

Mental (styrke)trening innebærer å ha like stort fokus på å trene hjernen din og dine mentale prosesser som du har på din fysiske trening! Det kan være krevende å stå i utviklingsprosesser over kortere og lengre tid.

 

 

 

Mental trener Cecilie Ystenes Myhre (Mental styrketrening 2018) definerer det slik: “Mental trening handler om en systematisk og kontinuerlig trening av  de mentale ferdighetene som øker gode prestasjoner.”  Det vil si at du lærer deg teknikker som vil gjøre deg mentalt sterkere og mer robust til å håndtere utfordringer i hverdagen din.

 

HVORFOR?

Egenutvikling og vekst

Gjennom mental trening vil du etter hvert utvikle en bedre mental styrke og gode ferdigheter som gjør deg i stand til å prestere bedre. I dette må du også lære deg å kjenne igjen hindringene og kunne minisere dem .

HVORDAN?

Hva er viktig for deg og hvor ønsker du å gå?

Du må selv ta ansvar for din egen utvikling. I dette ligger at du må finne ut hvilke verdier du har, eller sagt på en annen måte: Hva er viktig for deg i livet? Og innen hvilket område? Sett deg mål. Er de realistiske? Hvor lang tid skal du bruke på dem? Det betyr hardt arbeid og tett fokus på det/ de målet/ene du setter deg og hvordan du skal nå dem. Du lærer derfor noen teknikker og øvelser som styrer deg på riktig vei.

Realistiske mål og en god gjennomføringsplan

Når du har bestemt deg, kommer gjennomføringen! Det er viktig å lage en gjennomføringsplan som er realistisk. Både Ystenes Myhre (2018) og Bertrand Larsen (2022) er opptatt av teknikker som visualisering, indre dialog og refleksjon. God fysisk helse og gode rutiner(disiplin) trekkes også frem som viktige momenter for å nå dine mål. I boka “Mental trening og Mindfullness” (Kvalheim og Pettersen 2014) peker begge forfatterne på viktigheten av  det samme; sette seg mål som bygger på hva som er viktig for deg og som er realistiske å gjennomføre.

 

Egne verdier og prioriteringer- FOKUS!

Jeg opplever at alle forfatternes råd og tips kan sammenfattes i ordene ” har verdi for deg” og “fokus”!

Samtidig er det viktig å prioritere tiden din og være bevisst på hvorfor målet er så viktig for deg. Da vil det også (antagelig) være lette å vite hva du skal gjøre.

Det finnes hjelp å få- kurs, opplæring og individuelle timer

Mental trening kan du jobbe med på egen hånd, eller du kan få en egen mental trener, slik du for eksempel har en PT for det fysiske..

Det finnes ulike kurs og utdanninger i det å bli mental trener, bl.a. har Ystenes Myhre nettkurs i mental trening, og utdanning som mental trener. https://www.rawperformance.no/

Du kan også få enetimer hos både RAWperformance og andre mentaltrenere. Jeg vil blant annet nevne Erik Bertrand Larssen og Stein Kvalheim. Kvalheim tilbyr også opplæring til mentaltrener. https://steinkvalheim.no/

 

Stolt student(Bestemor Vigdis Hult) med lærer(Stein Kvalheim) 

Ulike tilnærminger hos ulike mentaltrenere

Stein Kvalheim mener mental trening handler om hvordan du gjennom økt bevissthet rundt tankemønstre og ved hjelp av ulike mentale teknikker kan styrke noen områder av sinnet mentalt slik at lettere når et gitt mål (Kvalheim og Pettersen 2014). Han mener også at den psykologiske teorien/ metoden som ligger nærmest mental trening, er Nevrolingvistisk programmering(NLP) ( Kvalheim og Pettersen 2014).  “NLP gir en dypere forståelse av individets og enkeltmenneskets samspill med andre”(2014).

Han sier også at målet med mental trening er å være mer i nuet. Vi må bli mer bevisste på våre egne tanker og forståelser for å kunne forstå andres. Andre tenker og føler ikke alltid det samme som oss. Å dele med andre vil kunne gi oss en bedre forståelse av oss selv og andre, og dermed åpne for utvikling! (2014).

 

 

 

Bertrand Larssenhttps://bertrandsunivers.com/) gir foredrag rundt omkring i landet og coacher enkeltpersoner og grupper/ organisasjoner til å “bli den beste utgaven av seg selv”. Han har jobbet med “alle”, snekkere, kunstnere, ledere og toppidrettsfolk.  Han har utviklet en modell, “Bertrandmodellen”. Den kan du lese mer om  her: https://bertrandsunivers.com/bertrandmodellen/

 

 

Kurset han tilbyr og den modellen han følger når han jobber med både enkeltindivider og organisasjoner, er delt i to deler:

DEL 1 handler om hvordan du kan bruke mental trening for å ta mer av de rette valgene i hverdagen.

DEL 2 handler om hvordan du kan trene mentalt for å øke sannsynligheten for å prestere på topp når det virkelig gjelder.

 

 

 

Gled dere til å lese mer om dette i bøkene hans, en av dem er omtalt i det neste blogginnlegget, hvor jeg kort presenterer aktuell litteratur innenfor emnet.

 

Ha en god dag! Håper du finner ,eller har funnet, din vei å gå!

 

Du vil kanskje også like...

Ingen kommentarer

    Legg igjen en kommentar

    Hopp til verktøylinje